· 

Obavijest

Generalni konzulat Republike zamolio je sve voditelj eHrvatskih katoličkih misija u Saveznoj Republici Njemačkoj da pomognu u informiranju i pozivanju građana Republike Hrvatske s pravom glasovanja za predstojeće izbora zastupnika za Hrvatski  Sabor pa ga proslijeđujemo:

 

Pozivaju se na prethodnu registraciju birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i aktivnu registraciju birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor.

 

U Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu izbori će se održati  u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati.

 

Birači kojima je izdana e-osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit će aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Berlinu ili prebivalište u Berlinu, a žele glasovati u Münchenu).

 

Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati (osobno u Generalnom konzulatu Republike Hrvatske u Münchenu, poštom, ili putem e-maila- skenirano), zaključno do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.

 

Bez obzira na način podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastoručno potpisan i priloži mu se preslika važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice).

 

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.

 

Svi birači mogu do zaključno srijede 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar birača na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ , u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Građani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

 

Više informacija na poveznici 

http://de.mfa.hr/hr/veleposlanstvo/munchen/