Hrvatska katolička misija Kempten nalazi se u bavarskom pastoralnom području, a djeluje u sklopu Biskupije Augsburg.

Bavarsko Područje Allgäu je u početku pripadao Hrvatskoj katoličkoj misiji Augsburg. Na tom je području misionar iz Augsburga, salvatorijanac o. Lovro Jure Globan vodio hrvatsku pastvu. 

 

Osnovana je 4. svibnja 1974. godine, a broji oko 7000 vjernika. Od početka do                 1. listopada 2019. godine vodijo ju je vodijo mr. o. Mile Gugić, dominikanac. Od 1.listopada 2019.  voditelj misije je o. Matijas Farkaš, dominikanac i član Hrvatske dominikanske provincije sa sjedištem u Zagrebu.

 

Mise se nedjeljom i blagdanom slave u crkvi sv. Ante u Kemptenu i u crkvi Sv. Blažene djevice Marije Uznesenja u Memmingenu. 

 

Misna slavlja služe se i u bolničkoj crkvi Duha Svetoga u Füssenu, u crkvi sv. Mihaela u Sonthofenu, u kapelici sv. Klare časnih sestara Bosansko-hrvatske provincije u Bad Wörishofenu, u crkvi sv. Ivana Krstitelja u Oberstdorfu, u crkvi sv. Josipa u Lindauu na Bodenskom jezeru, a za velike blagdane i u crkvi sv. Petra i Pavla u Kleinwassertalu te prigodno u mjestu Buchloe. 

 

Prije dolaska u Kempten, mr. o. Gugić djelovao je u Hamburgu, a iskustvo pastoralnog rada u toj misiji olakšalo mu je osnivanje nove misije.  I uz to nije bilo jednostavno okupiti, pozvati i upoznati vjernike na tako širokom području.

Trebalo je ući u tvornice, bolnice, domove za starije i nemoćne, hotele i gradilišta te doći do svakoga mjesta gdje žive i rade Hrvati.  Trebalo je pronaći crkve za bogoslužje, ali i prostorije za vjeronauk i susrete. U suradnji s njemačkom Crkvom birali su se najpogodniji prostori.  Tako započinje pastoralni rad u Kemptenu, Memmingenu, Immenstadtu, Oberstaufenu, Lindauu, Oberstdorfu, Sonthofenu, Füssenu, Schongauu, Kaufbeurenu, Buchloeu, Mindelheimu, Bad Wörishofenu i Kleinwalsertalu. 

 

Misionar je istodobno dušobrižnik, socijalni radnik i tumač. Uz liturgiju, prioritet djelovanja jest čuvati vjerski, nacionalni, jezični, kulturni i obredni identitet hrvatskog naroda te biti most između iseljene i domovinske Crkve, a u suradnji i dijalogu s mjesnom Crkvom i ovdašnjom kulturom. 

Posjećuju se obitelji i samci, obavlja se blagoslov obitelji, nudi se i čita vjerski tisak i hrvatska knjiga te omogućuje da Biblija uđe u svaki dom. 

 

Iako su djeca obuhvaćena vjeronaukom u školama, održava se vjeronauk i na hrvatskom jeziku, kao i pripreme za sakramente krštenja, prve pričesti, potvrde i ženidbe.  U svakom mjestu pomažu vjernici laici, a čitači i ministranti prate misna slavlja. I misijsko Vijeće sudjeluje u kreiranju rada misije. Na godišnjem ministrantskom susretu hrvatskih katoličkih misija Bavarske redovito sudjeluju i ministranti iz misije, a na sportskim natjecanjima postižu zavidne rezultate.  Mladi se okupljaju na mjesečna predavanja i druženja. Sudjeluju i na susretima mladih na područnoj razini, kao i na hodočašćima.

 

Također se održavaju predavanja za starije različitog karaktera i sadržaja. Predavači su poznati teolozi, bibličari, povjesničari, književnici i pjesnici.  Nastupao je i veliki broj kazališnih i glazbenih umjetnika, a sve s ciljem očuvanja vjerskog i nacionalnog identiteta. U misiji su redoviti i susreti vjernika uz slavlja Nikolinja, Majčina dana, poklada s prigodnim porukama uz hrvatsku pjesmu i glazbu. 

 

Vjernici misije organizirano i pojedinačno hodočaste u marijanska svetišta: Birnau, Altötting, Einsiedeln, Lurd, Međugorje, Rim, Padovu, Asiz, Svetu Zemlju...

 

Od travnja 1993. godine u Hrvatskoj katolički misiji Kempten djeluje pastoralna suradnica prof. Marica-Maja Zovko. Od tada su sva liturgijska slavlja popraćena crkvenom glazbom i pjesmom. Uz vjeronauk i druge oblike rada s djecom i mladima pastoralna suradnica znatno pridonosi zajedničkom radu na svim područjima misijskog djelovanja.  Posebna važnost pridaje se adventskom i korizmenom vremenu kada se vjernici potiču na intenzivniju molitvu, post i djela milosrđa.

 

U Gospinim mjesecima, svibnju i listopadu, prije mise se moli krunica.  Za božićne i uskrsne ispovijedi pozivaju se ispovjednici gosti, često i iz domovine, a i duhovne obnove vezane su uz te blagdane.

 

Za velike blagdane pomaže u ispovijedanju vjernika župe sv. Antuna u Kemptenu. Redovito sudjeluje u tzv. Monatskonferenzu (Dies) i godišnjem Besienungstagu. Misija sudjeluje u godišnjoj proslavi Dana stranaca, kao i na ekumenskim susretima.

 

U vrijeme Domovinskog rata, Hrvatska katolička misija Kempten dala je velik doprinos. Humanitarna pomoć u vrijednosti oko deset milijuna njemačkih maraka poslana je u Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. 

Tako je upućeno 450 tisuća njemačkih maraka, dječje hrane, pelena za djecu i starce, medicinskih pomagala (35 uređaja za dijalizu, dva rendgena, dvije stomatološke ordinacije), specijalni bolnički kreveti (Naftalan – Ivanić Grad), inventar za škole (stolovi i stolice, ogrjevne peći), 20 tisuća pari čarapa (za vojsku, djecu i odrasle), sredstva za pranje rublja, hrana (20 tona suhomesnatih proizvoda i 200 tona kvalitetnog sira).  Pomoć je poslana u Zagreb (klinika Rebro, Petrova bolnica, bolnica Merkur, Medicinski fakultet, Dom zdravlja Maksimir, Dom zdravlja Trešnjevka, Dječja bolnica u Klaićevoj ulici, Centar "Stančić", Hrvatski obiteljski preporod, Škola medicinskih sestara, Sanitetski stožer), "Vila Velebita" – zavičajni savez Like, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

 

Pomoć je također poslana i Caritasu u Zagreb, Rijeku, Zadar, Dubrovnik, Mostar, Široki Brijeg, Posušje, Novu Bilu, Osijek, Slavonski Brod, Požegu, Karlovac, Sisak i Varaždin. I nakon rata ne izostaje pomoć pojedincima i ustanovama. U siječnju 1977. godine u Kemptenu je uspostavljena stalna socijalna služba "Caritas Verband" za cijelo misijsko područje, a vodi je socijalna radnica Anđelka Jerčić. Nova ekonomska i ina kriza u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dovela je znatan broj obitelji i samaca u sve gradove i mjesta koja pripadaju misiji.

 

Na taj je način porastao i broj vjernika, ali i obveza vezanih uz pastoralni rad i druge potrebe pridošlih. 

 

Misija nastavlja svoj hod moleći Boga da se obnovi duhovno i materijalno lice domovine.