Hrvatska katolička misija Kempten nalazi se u bavarskom pastoralnom području, a djeluje u sklopu Biskupije Augsburg.

Bavarsko Područje Allgäu je u početku pripadalo Hrvatskoj katoličkoj misiji Augsburg. Na tom je području misionar iz Augsburga, salvatorijanac o. Lovro Jure Globan vodio hrvatsku pastvu. 

 

Osnovana je 4. svibnja 1974. godine, a broji oko 7000 vjernika. Od početka do                 1. listopada 2019. godine vodio ju je mr. o. Mile Gugić, dominikanac. Od 1.listopada 2019.  voditelj misije je o. Matijas Farkaš, dominikanac i član Hrvatske dominikanske provincije sa sjedištem u Zagrebu.

 

Mise nedjeljom i svetkovinom slavimo u 10 sati u crkvi Maria Hilf (Marije Pomoćnice) u Kemptenu - Eich, Akosweg, u 12.30 u crkvi Mariae Himmelfahrt (Uznesenja BDM) u Memmingenu te u 15 sati u crkvi st. Anton u Kemptenu.

Pola sata prije svih Misa postoji mogućnost za Svetu ispovijed.

 

Misna slavlja slavimo i subotama, i to:

u crkvi St. Michael u Sonthofenu u 16.30 (1. subota u mjesecu),

u crkvi Heilige Familie u Kaufbeurenu u 17 sati (2. subota u mjesecu),

u  bolničkoj kapeli Duha Svetoga u Füssenu u 15 sati i u crkvi Srca Isusova (Maristenkollegkirche) u Mindelheimu u 17.30 (3. subota u mjesecu) te

u crkvi St. Josef u Lindauu u 16 sati (4. subota u mjesecu).

 

Pola sata prije svih Misa postoji mogućnost za Svetu ispovijed.

 

Radnim danom Svete mise slavimo u crkvi Maria Hilf u Eichu:

 

Utorkom u 18 sati Krunica BDM i u 18.30 Misa

Srijedom u 18.30 - euharistijsko klanjanje (osim prvog petka u mjesecu)

Četvrtkom u 18 sati Krunica BDM i u 18.30 Misa

 

Prvi petak u mjesecu u 18 sati Krunica BDM i u 18.30 - Misa i euh. klanjanje

 

Pola sata prije svih Misa postoji mogućnost za Svetu ispovijed.

 

Iako su djeca obuhvaćena vjeronaukom u školama, održava se vjeronauk na hrvatskom jeziku, kao i pripreme za sakramente krštenja, euharistije (prva pričest), potvrde i ženidbe.

 

U vrijeme Domovinskog rata, Hrvatska katolička misija Kempten dala je velik doprinos. Humanitarna pomoć u vrijednosti oko deset milijuna njemačkih maraka poslana je u Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. 

Tako je upućeno 450 tisuća njemačkih maraka, dječje hrane, pelena za djecu i starce, medicinskih pomagala (35 uređaja za dijalizu, dva rendgena, dvije stomatološke ordinacije), specijalni bolnički kreveti (Naftalan – Ivanić Grad), inventar za škole (stolovi i stolice, ogrjevne peći), 20 tisuća pari čarapa (za vojsku, djecu i odrasle), sredstva za pranje rublja, hrana (20 tona suhomesnatih proizvoda i 200 tona kvalitetnog sira).  Pomoć je poslana u Zagreb (klinika Rebro, Petrova bolnica, bolnica Merkur, Medicinski fakultet, Dom zdravlja Maksimir, Dom zdravlja Trešnjevka, Dječja bolnica u Klaićevoj ulici, Centar "Stančić", Hrvatski obiteljski preporod, Škola medicinskih sestara, Sanitetski stožer), "Vila Velebita" – zavičajni savez Like, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

 

Pomoć je također poslana i Caritasu u Zagreb, Rijeku, Zadar, Dubrovnik, Mostar, Široki Brijeg, Posušje, Novu Bilu, Osijek, Slavonski Brod, Požegu, Karlovac, Sisak i Varaždin. I nakon rata ne izostaje pomoć pojedincima i ustanovama.

Nova ekonomska i ina kriza u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini dovela je znatan broj obitelji i samaca u sve gradove i mjesta koja pripadaju misiji.

 

Na taj je način porastao i broj vjernika, ali i obveza vezanih uz pastoralni rad i druge potrebe pridošlih. 

 

Misija nastavlja svoj hod moleći Boga da se obnovi duhovno i materijalno lice domovine.